Building the Future of Health

1 juni 10:00-11:30

ZIF sessie: Nieuwe initiatieven in de zorg deel 1De zorgvraag verandert. Dit leidt tot een grote verscheidenheid aan nieuwe initiatieven en zorgconcepten, zowel top-down als bottom-up gestuurd. Deze sessie geeft inzicht in een aantal recente en opvallende projecten in Noord-Nederland met bijdragen van zorginstelling De Noorderbrug, anderhalvelijnscentrum Sûnenz en woningbouwcorporatie Groninger Huis. Recent transformeerde Noorderbrug een reeds lang leegstaand kantorencomplex in een bruisend ‘talenten en wooncentrum’ voor honderd cliënten. Het object is innovatief en uniek voor Nederland. Cliënten, hun familie en medewerkers hebben in alle fasen en aspecten van de bouw meegedacht via werkgroepen en klankbordgroepen. Elke cliënt heeft zijn eigen appartement met domotica, interieur en omgeving zijn onder architectuur tot stand gekomen. Sûnenz werkt aan nieuwe zorg- en behandelingsconcepten in Noord Nederland. In deze sessie presenteren zij recente projecten in Dokkum en Drachten. Tot slot belicht Groninger Huis nieuwe woonzorgconcepten voor het Groninger krimpgebied waar zij inzetten op een combinatie met leisure en toerisme.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: