Building the Future of Health

Mark Rutte
Minister-president

Officiële opening congres


Mark Rutte is staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het eerste en tweede kabinet-Balkenende (22 juli 2002 tot 17 juni 2004). Tussen deze beide kabinetten is hij van 30 januari 2003 tot 27 mei 2003 lid van de Tweede Kamer voor de VVD. Van 17 juni 2004 tot 7 juli 2006 is hij in het tweede kabinet-Balkenende staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Van 29 juni 2006 tot 8 oktober 2010 is Mark Rutte fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer. De heer Rutte is van 14 oktober 2010 tot 5 november 2012 minister-president en minister van Algemene Zaken van het kabinet-Rutte-Verhagen. Op 5 november 2012 wordt Mark Rutte benoemd tot minister-president, minister van Algemene Zaken, van het kabinet-Rutte-Asscher.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: