Building the Future of Health

André Knottnerus
Voorzitter WRR

Healthy Ageing als doel en uitdaging


Prof.dr. J.A. (André) Knottnerus is hoogleraar en voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hij werd in 1988 benoemd tot hoog­le­raar huis­arts­ge­nees­kun­de en publi­ceert veel over primary care, public health, en kwa­li­teit van zorg. Meer dan 60 jonge we­ten­schap­pers zijn in­mid­dels bij hem ge­pro­mo­veerd. Van 2001 tot en met 2010 was hij voorzitter van de Gezondheidsraad, het wetenschappelijk adviesorgaan van de regering op het gebied van de volksgezondheid.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: