Building the Future of Health

George de Kam
Rijksuniversiteit Groningen

Workshop ZonMw: Ouderen in woonservicegebieden: kansen voor de toekomst?


George de Kam is honorair hoogleraar Volkshuisvesting en grondmarkt, met bijzondere aandacht voor het wonen van ouderen aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij doet onderzoek naar lokale arrangementen voor wonen welzijn en zorg, en was projectleider van het door ZonMW gefinancierde onderzoek naar de effecten van woonservicegebieden voor gezondheid en welbevinden van (kwetsbare) zelfstandig wonende ouderen.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: