Building the Future of Health

2 juni 16:30-17:30

Workshop ZonMw: Ouderen in woonservicegebieden: kansen voor de toekomst?Door het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) gefinancierd onderzoek heeft aangetoond dat woonservicegebieden een positieve invloed hebben op het welzijn van (kwetsbare) ouderen. Na een kort overzicht van het concept woonservicegebieden en het gemeten effect in het beleid rondom 'ageing in place', wordt in het bijzonder stilgestaan bij de verschillen tussen stad en platteland en de relatie met de kwaliteit van de openbare ruimte. In een aantal woonservicegebieden wordt duidelijk op welke wijze ouderen bewust worden van de (mogelijke) noodzaak om hun woonvoorzieningen aan te passen aan toekomstige behoeften en beperkingen. Een tweede project onderzoekt hoe de (gebouwde) omgeving van invloed is op de verlening van mantelzorg en de levenskwaliteit van ouderen. De workshop zal worden afgerond met een discussie over de toekomst van woonservicegebieden (en soortgelijke concepten) in de veranderende context van de samenleving, werkwijzen en beleidsmaatregelen. 

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: