Building the Future of Health

René van Kruchten
Regiomanager Icare

Espria sessie: De levend(ig)e wijk!


Werkzaam geweest in openbaar vervoer, ziekenhuis, politie en thuiszorg, heb ik een hele kanteling meegemaakt in de zorg voor de hulpverlening en het management. We zien mooie ontwikkelingen in de integrale zorg met de doelstellingen om de zorg te verbeteren en de beleefde kwaliteit voor de burger te vergroten tegen dezelfde of lagere kosten. Ik ben betrokken bij verschillende innovaties in de keten van zorg. Interessant zijn de mogelijkheden en belemmeringen in samenwerken, burgerinitiatief, participatie en (integrale) bekostiging.

Workshop: Organisatiewaarden en integrale zorg

Workshop over ketensamenwerking en het vinden van mogelijkheden binnen de huidige regelgeving en bekostingsdomeinen in het sociaal en (medisch)zorgdomein

 

 

 

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: