Building the Future of Health

3 juni 09:30-16:00

Espria sessie: De levend(ig)e wijk!Kom naar de ‘Levend(ig)e wijk’ van Espria! 

Ervaar en zie hoe burgers zelf vorm en inhoud geven aan plezierig samen wonen en leven in een wijk en hoe ze daarin worden gefaciliteerd en ondersteund door verschillende samenwerkende zorg- en welzijnspartijen.

Naast vier workshops op het gebied van vraaggericht werken en leefplezier, de rol van de wijkverpleegkundige in de wijk  én integrale samenwerking, maakt u in de ‘Levend(ig)e wijk kennis  met de Leefplezier app en kunt u interactief informatie halen en delen over concrete voorbeelden van integrale samenwerking in de zorg met Leefplezier en de eigen kracht van burgers, bewoners en kwetsbare ouderen als uitgangspunt.

Programma workshops
9.30 uur Workshop Zorgprofessionals en de ontwikkelcyclus van Leefplezier
10.30 uur Workshop Organisatiewaarden en integrale zorg
11.30 uur Workshop De nieuwe rol van de wijkverpleegkundige
12.30 uur Workshop Bevordering van zelfregie op Leefplezier

13.15 uur Workshop Zorgprofessionals en de ontwikkelcyclus van Leefplezier
14.15 uur Workshop Bevordering van zelfregie op Leefplezier
15.15 uur Workshop De nieuwe rol van de wijkverpleegkundige

Let op: dit onderdeel vindt plaats in het NH Hotel, Hanzeplein 132, 10e etage

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: