Building the Future of Health

Bertus J. Jeronimus
Rijksuniversiteit Groningen

Espria sessie: De levend(ig)e wijk!


Organisatie: Rijksuniversiteit Groningen, Interdisciplinair Centrum Psychopathologie en Emotieregulatie (ICPE), en de afdeling Ontwikkelingspsychologie

Workshop: Bevordering van zelfregie op leefplezier

Met de Leefplezier app proberen we een gereedschap te ontwikkelen dat mensen van 55 jaar en ouder helpt bij het verwerven van meer inzicht in hun leefplezier. Het doel is om het leefplezier op peil te houden op hogere leeftijd en ingrediĆ«nten te vinden voor leefplezier bij ouderen. Het onderzoek richt zich daarbij op subjectief welbevinden ("Leefplezier") en persoonlijkheid en hun ontwikkelingstrajecten over de levensloop. De app bevordert de zelfregie van gebruikers op hun leefplezier.  Mijn primaire interesse is de wederzijdse aanpassing tussen het individu en de omgeving waarin iemand leeft en groeit.

Meer informatie over de app kunt u vinden op www.leefplezierapp.nl .

 

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: