Building the Future of Health

Roos Pijpers
Radboud Universiteit

Workshop ZonMw: Ouderen in woonservicegebieden: kansen voor de toekomst?


Roos Pijpers is universitair docent Sociale Geografie bij de sectie Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij doet onderzoek naar sociale en culturele diversiteit, integratie en actief burgerschap. Recente onderzoeksprojecten waar zij aan meewerkte zijn DIVERSE (2013-2015), over de erkenning en herkenning van competenties van migranten in lokale stedelijke arbeidsmarkten, en Ouderen in Woonservicegebieden (2010-2013), over gebiedsgerichte initiatieven om kwetsbare zelfstandig wonende ouderen te ondersteunen.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: