Building the Future of Health

Lasse Kannas
Universiteit van Jyväskylä

De bouwstenen van gezond ouder worden


Lasse Kannas is als hoogleraar Health Education verbonden aan de afdeling Health Sciences vann de Universiteit van Jyväskylä in Finland. Bovendien is hij hoofd van het Research Center for Health Promotion. Kannas was in 2004 een van de initiators van het National Finish Health Education Programme. Ook was hij co-founder van het HBSC research network: een internationale alliantie van wetenschappers die onderzoek doen naar gezondheid en gedrag van kinderen in de schoolgaande leeftijd.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: