Building the Future of Health

Joachim Declerck
Architecture Workroom Brussels

IABR Project Atelier Healthy Cities


Joachim Declerck (1979, Kortrijk) is medeoprichter en partner van Architecture Workroom Brussels. AWB werkt samen met publieke en private partijen in het opzetten en coördineren van prospectieve ontwerpstudies die tot doel hebben innovatieve antwoorden te ontwikkelen op architecturale en stedelijke uitdagingen. Het wil bijdragen aan de internationale ontwikkeling en uitwisseling van kennis en expertise op het gebied van ontwerp, door middel van publicaties, conferenties, tentoonstellingen en residency programs.
Declerck leidde het professionele ontwikkelingsprogramma bij het Berlage Instituut (Rotterdam) van 2008 tot 2010. Hij was co¬-curator van de 3e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam, Power - Producing the Contemporary City (2007). Sinds de oprichting van de Architecture Workroom in 2010, was Declerck curator van de tentoonstelling Bouwen voor Brussel: Architectuur en Stedelijke Transformatie in Europa in BOZAR (2010) en hoofdcurator van The Ambition of the Territory, de Belgische inzending naar de Architectuur Biennale van Venetië in 2012. Hij was lid van het Curator Team van de 5e IABR: Making City (2012) en van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: