Building the Future of Health

Hanna van Dijk
Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Fresh Research Session


Hanna van Dijk is socioloog en is momenteel werkzaam als senior onderzoeker en docent aan het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam). In 2015 promoveerde zij op een proefschrift over ondersteunende buurten voor zelfstandig wonende ouderen, getiteld ‘Neighbourhoods for Ageing in Place’. In dit proefschrift deed zij onderzoek naar sociale en fysieke buurtkenmerken die ouderen in staat stellen oud te worden in eigen buurt. Bovendien evalueerde zij een integrale wijkaanpak in Rotterdam ('Even Buurten') waarin professionals samen met buurtbewoners op zoek gaan naar passende ondersteuning voor thuiswonende ouderen.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: