Building the Future of Health

Jarrik Ouburg
Office Jarrik Ouburg

Ontwerp & dementie


Jarrik Ouburg startte in 2007 zijn eigen bureau Office Jarrik Ouburg. Sinds 2012 is hij tevens hoofd van de masteropleiding Architectuur van de Academie van Bouwkunst te Amsterdam. In 2015 Jarrik een jaar lang ontwerpend onderzoek naar de woonomgeving in verzorgingstehuizen voor mensen met dementie. In opdracht van het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie en zorginstelling Cordaan onderzocht hij de relatie tussen de private en gemeenschappelijke ruimtes binnen de zorginstelling.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: