Building the Future of Health

Govert Schoof
Rijksuniversiteit Groningen

Klimaatsessie: Experience Climate Change


Govert Schoof is Chief Geographic Information Officer aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij geeft leiding aan de tech startup de Geodienst die zich specialiseert in ruimtelijke transformaties. Binnen het klimaatvraagstuk spelen ruimtelijke processen een grote rol. Analyses en geo visualisaties zijn hierbij onmisbare tools. Govert zet zich in voor information based decision making en open data.

Programma van deze spreker

Building the Future of Health is een initiatief van: