Building the Future of Health

1 juni 10:00-11:30

RIVM sessie: De invloed van de fysieke omgeving op gezondheid


Kennisfeiten, ontwikkelingen, en de rol van ruimtelijke inrichting


In de omgeving waar we wonen, werken en recreëren worden we blootgesteld aan een breed scala van fysieke omgevingsfactoren die onze gezondheid kunnen beïnvloeden, zowel in positieve als in negatieve zin. Sommige daarvan nemen we duidelijk waar, zoals geluid en aanwezigheid van groen, terwijl andere minder zichtbaar zijn, zoals luchtverontreiniging. Wat weten we over de effecten van deze factoren op onze gezondheid? Welke aandacht hebben we er in beleid en praktijk in de loop van de jaren aan besteed? En welke invloed heeft ruimtelijke inrichting op blootstelling aan deze factoren? In deze sessie gaan een aantal sprekers uit wetenschap en praktijk in op deze vraagstukken. De sessie wordt afgesloten met een discussie over de vraag: hoe creëren we een gezonde leefomgeving waar we voldoende rekening houden met deze factoren of ze benutten?

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Ook interessant

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: