Building the Future of Health

3 juni 13:00-15:00

Serious Gaming


Samen bouwen aan een gezonde stad


Het gezonder maken van de stad vraagt om samenwerking tussen verschillende domeinen. Naast experts op het gebied van ruimtelijke ordening en gezondheid zijn dat onder andere ook de bewoners zelf, de scholen, B&W, private partijen, zorg- en welzijnsorganisaties, jongeren en sportverenigingen. In de Serious Game VTV In2Action worden al deze partijen met elkaar in contact gebracht en wordt gezocht naar een samenwerking waarbij beter gebruik gemaakt kan worden van elkaars kennis, kunde en belangen. Het spel speelt zich af in de fictieve gemeente Struinen, maar levert een leerervaring op die zeker ook toepasbaar is in andere gemeentes.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: