Building the Future of Health

3 juni 15:30-17:30

NVTL workshop: Op zoek naar een 'buiten' gewone aanpak


De openbare ruimte als integratiekader voor gezondheid


Een gezonde leefomgeving en een goed ingerichte openbare ruimte biedt grote kansen voor een gezondere leefstijl maar ook voor de aanpak van andere, aan gezondheid gerelateerde domeinen zoals milieu, klimaat, sociale en economische dimensies. Dat leidt ertoe dat we de openbare ruimte steeds meer moeten gaan beschouwen als integratiekader voor gezondheid, zowel in ruimtelijk als procesmatig opzicht. De openbare ruimte kan worden ingericht voor specifieke programma’s en doelgroepen en er kunnen cross overs tot stand worden gebracht tussen uiteenlopende domeinen en met verschillende stakeholders, bewoners en organisaties. Door bemiddeling van daartoe geëquipeerde planners en ontwerpers – ‘moderators’- kan gewerkt worden aan ontschotting en integratie van beleidsterreinen. En kunnen partijen van de leefwereld en de systeemwereld elkaar vinden in buitengewone samenwerkingen die leiden tot gezondheidswinst én waardencreatie. In deze workshop verkent de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitecten (NVTL) de consequenties. We gaan samen met u op zoek naar die onvermoede maar soms zo voor de hand liggende oplossingen en coalities.

Sprekers voor dit programma-onderdeel

Tickets

Bestel hier uw congrestickets. Selecteer de voor u geschikte ticketsoort en stel zelf uw ticket samen door opties toe te voegen of weg te laten.

Lees meer

Sprekers

Building the Future of Health is een initiatief van: